رایزنی وزیران خارجه ایران و ونزوئلا برای توسعه همکاری تجاری و اقتصادی


تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه ایران و ونزوئلا درمورد توسعه هرچه بیشتر همکاری تجاری و اقتصادی دو کشور رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117998/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی