رایزنی وزیرخارجه ایران و آذربایجان درباره همکاری های دوجانبه و تحولات منطقه


تهران – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان و جیحون بایرام‌اف، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان ، در خصوص مناسبات سیاسی، اقتصادی و کنسولی گفت و گو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151465/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی