رای دیوان بین المللی دادگستری سند حقانیت ایران و مبین رفتارهای متخلفانه دولت امریکا است


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای، اعلام کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ دهم فروردین ۱۴۰۲سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070071/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی