رای مثبت فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس به بذرپاش


تهران- ایرنا- سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی از رای مثبت اکثریت اعضای این فراکسیون به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963294/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی