رای مجمع تشخیص به نفع مجلس درباره لایحه معاضدت حقوقی ایران و برزیل


تهران- ایرنا- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس درباره لایحه اختلافی معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل، آنرا به مصلحت نظام دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964407/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی