رد یک ادعا و کنسرت‌های داغ در پاستور


تهران- ایرنا- موجودی خزانه دولت روحانی، از سرگیری کنسرت، تکذیب قطع اینترنت سراسری، ذخیره ۵۰ میلیون دُز واکسن کرونا و تغییرات در مبلغ وام ازدواج از مهمترین سوژه‌های خبری این هفته حیاط دولت بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989176/%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی