رزمایش مشترک پهپادی ارتش فردا برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- معاون هماهنگ‌کننده ارتش از برگزاری رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۲ ارتش با حضور نیروهای چهارگانه ارتش در روز سه شنبه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85246187/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی