رسانه‌های بیگانه فارسی‌زبان و تناقض‌گویی بر سر دارایی‌های آزادشده ایران


تهران- ایرنا- آغاز روند آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی و همچنین مساله مبادله پنج زندانی آمریکایی در رسانه‌های خارجی فارسی‌زبان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این رسانه‌ها، ناخشنود از توافق اخیر، تلاش می‌کنند دستاورد دستگاه دیپلماسی ایران در این زمینه را زیر سوال ببرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197683/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی