رسانه‌ صهیونیستی: نزدیکی ایران و اردن «اسرائیل» را نگران کرده است


تهران- ایرنا- به دنبال گفت‌وگوی تلفنی پنج‌شنبه وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن، یک رسانه صهیونیست در این باره فاش کرد که نزدیکی روابط تهران و امان رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089468/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی