رسانه‌ ملی با فتنه‌های دشمنانی روبه‌روست که اجازه بیان حقیقت را نمی‌دهند


تهران-ایرنا-رئیس رسانه ملی گفت: تحریم‌های رسانه‌ای واکنش منفعلانه‌ای مقابل تلاش موفق رسانه ملی برای بر هم زدن تسلط رسانه‌ای غربی‌ها بر افکار عمومی مردم ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981858/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی