رسایی: چرا فردی که به مسکن مهر می‌گفت قوطی کبریت، محاکمه نمی‌شود؟


تهران- ایرنا- نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشارکت مردم درانتخابات مجلس با رسیدگی به عملکرد اشتباه مسئولان گذشته افزایش می یابد گفت: وقتی اخبار مربوط به شاسی بلند منتشر می شود، زنگ خطر به صدا درمی آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193367/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C-%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی