رسولی نژاد : جهاد تبیین و بصیرت مختص تمام روزهای سال است


فیروزکوه- ایرنا- نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس گفت: جهاد تبیین و روز بصیرت باید در تمام روزهای سال برگزار شود و نباید مختص به یک روز خاص باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984054/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی