رشد و کارآمدی پدافند هوایی برگرفته از خودباوری و تکیه بر توان داخلی است


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: رشد و کارآمدی مجموعه پدافند هوایی ارتش برگرفته از سه عنصر خودباوری، تکیه بر توان داخلی و الگوسازی از نخبگان علوم فنی و پدافندی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134128/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی