رشد چهار برابری اعتبارات حوزه آب‌ دستاورد ماندگار دولت سیزدهم در مازندران


ساری- ایرنا- مدیرعامل شرکت آب ‌منطقه‌ای مازندران گفت: طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم با نگاه ویژه‌ دولت بیش از ۲۶ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های آب‌منطقه‌ای مازندران تخصیص یافت که منجر به تحولی چشمگیر در روند اجرایی طرح‌های حوزه آب استان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203711/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی