رضایتمندی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی برای افزایش مشارکت ضروری است


تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور مهم‌ترین ضرورت ارتقای مشارکت را جلب رضایتمندی مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و گفت: لازم است میزهای خدمت در استان‌ها فعال‌تر از همیشه دنبال شود و با روش‌های خلاقانه در جلب رضایت بیشتر مردم کوشا باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017157/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی