رضایت زائران اربعین با تعاملات خوب میان دستگاهی افزایش یافت/ کاهش تردد زائران به ۴ثانیه


تهران-ایرنا- «محمد کاظم آل صادق» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: با عنایت به بهره گیری از سیستم مشترک انتقال داده گذرنامه‌ای میان بخش گذرنامه طرف ایرانی و بخش گذرنامه طرف عراقی میزان سرعت درج مهر ورود و خروج در مبادی ورودی و خروجی نیز با شتاب زیادی مواجه شده و به همین دلیل نیز امسال از انباشت و ازدحام جمعیت در پشت مرزها کاسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225419/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی