رضا عامری سفیر ایران در امارات شد


تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه پس از هشت سال رضا عامری را به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073821/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی