رفتار سیستم قضایی سوئد مصداق عینی شکنجه است/ منافقین وکلای «حمید نوری» را هم تهدید می‌کنند


تهران-ایرنا- پسر حمید نوری از برگزاری دادگاه تجدیدنظر پدرش در ۱۳ ژانویه خبر داد و گفت: وکیل سوئدی ما پیش از این وزیر دادگستری کشور سوئد بوده اما او هم می‌گوید من نمی‌دانم چرا اینقدر با پدر شما بد برخورد می‌کنند و چرا اینقدر اشتباهات غیر انسانی دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975562/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی