رفع آلودگی زیست محیطی تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد در اسرع وقت


کرج – ایرنا – معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه با حضور در شهرستان صنعتی اشتهارد استان البرز برای رفع آلودگی زیست محیطی تصفیه خانه شهرک صنعتی این شهرستان دستور داد این مشکل زیست محیطی در اسرع وقت برطرف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85315501/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D9%82%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی