رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام در سایه تقویت دیپلماسی دینی ممکن است


تهران – ایرنا – مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت در دیدار با مقامات فرهنگی و علمای سوریه، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دینی برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام در کنار دیپلماسی سیاسی تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131187/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی