رمز موفقیت کشور در ادامه راه شهدا، انسجام و وحدت است


آبادان – ایرنا – معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی حضور و پشتیبانی مردم از کشور را ضامن شکست توطئه‌های دشمنان دانست و گفت: رمز موفقیت کشور در ادامه بخشیدن به راه شهدا، انسجام و وحدت ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332246/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی