رمز پیروزی امام خمینی (ره)


تهران – ایرنا – شماره سیصد و نود و پنجم هفته‌نامه خط‌حزب‌الله، با عنوان «رمز پیروزی امام» منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129119/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی