رهبری از شورای انقلاب فرهنگی توقع تحول عمیق دارند/شورا مثل یک قرارگاه عمل کند


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با بیان اینکه شورای‌عالی انقلاب باید چون قرارگاه فرهنگی عمل کند، گفت: رهبری همواره از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توقع راهبری یک تحول فرهنگی عمیق را داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001835/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%84-%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی