رهبر انقلاب: ایران و ترکمنستان خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار هستند


تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایران و ترکمنستان را خویشاوند و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار خواندند و تاکید کردند: این اشتراکات فرهنگی زمینه مهمی برای گسترش بیش از پیش روابط در بخش‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و راه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128237/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی