رهبر انقلاب درگذشت مادر آقای مجید مجیدی را تسلیت گفتند


تهران – ایرنا – رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت مادر گرامی آقای مجید مجیدی کارگردان سینما را تسلیت گفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235364/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی