رهبر انقلاب: مردم بدون دستور و خودجوش یاد حاج قاسم را زنده نگه می‌دارند


تهران – ایرنا – رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی فرمودند: مردم بدون دستور و خودجوش یاد حاج قاسم را زنده نگه می‌دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987302/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی