ره‌پیک: انتخابات نقش مهمی در توسعه اقتدار و کسب جایگاه حقیقی در نظم جدید جهانی دارد 


تهران- ایرنا- قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفت: انتخابات نقش مهمی در توسعه اقتدار و کسب جایگاه حقیقی در نظم جدید جهانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243578/%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی