روابط رسمی ایران و عربستان از امروز آغاز شد


پکن- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه با مثبت ارزیابی کردن گفت‌وگوها میان وزیران خارجه ایران و عربستان در پکن، از آغاز فعال شدن روابط رسمی بین تهران و ریاض از امروز خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075372/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی