روابط عمومی ریاست‌جمهوری: صفحه اینستاگرام آیت‌الله رئیسی غیرفعال شد


تهران- ایرنا- روابط ریاست جمهوری از توقف فعالیت صفحه منسوب به رئیس‌جمهور در اینستاگرام خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990347/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی