روابط کشورهای عربی و سوریه به نفع مردم و امنیت منطقه است


تهران- ایرنا- دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی با تاکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، از تحولات مثبت رخ داده در روابط کشورهای عربی و دمشق استقبال کرده و آن را به نفع مردم و امنیت منطقه دانست.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85111314/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی