روایتی که اشک‌ها روان کرد


کرمان – ایرنا – روایت زندگی و سیره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سراسر پندآموز است و زیبایی خاص خودش را دارد؛ این روایت زمانی که در قالب روایت بیان شود شیرین تر خوهد بود و بیشتر هم به دل می‌نشیند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987623/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی