روایت امیرعبداللهیان از سفر به ریاض


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه که به عربستان سفر کرده است، دیدارش با همتای سعودی‌ خود را ثمربخش توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202217/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی