روایت مخبر از پرهیز شهید سلیمانی از فعالیت‌های حزبی


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور با ذکر خاطره‌ای از حاج قاسم یادآور شد: شهید سلیمانی یک روز به من گفت که تا امروز یک‌بار هم زیر پرچم هیچ گروه سیاسی نبوده‌ام و فقط به مردم و مسلمانان‌ و مظلومان‌ فکر می‌کنم‌ و در این راه هیچ مانعی برای خودم قائل نیستم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988460/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی