روایت معاون حقوقی رئیس جمهور از حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال ایران 


تهران – ایرنا – معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رای مرجع قضایی فرانسه در رد درخواست آمریکا برای اجرای حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال ایران گفت: غیر از کانادا، احکامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170841/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DB%B2%DB%B4%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی