روحانی اهل سنت گلستان: امام خمینی(ره) ایستادگی مقابل استکبار را به مردم ایران آموخت


گنبدکاووس – ایرنا – امام جمعه اهل سنت شهر مرزی اینچه‌برون گلستان، شجاعت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را مهمترین آموزه‌های حضرت امام خمینی (ره) دانست و تصریح کرد: مردم ایران با همین درس ۴۴ سال در برابر مستکبران ایستادگی کرده و خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131071/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی