روزنامه روس: روسیه و ایران با اتحاد گازی، جهان را شوکه می‌کنند


مسکو- ایرنا- روزنامه «وزگلیاد» چاپ روسیه در گزارشی با عنوان « روسیه و ایران با اتحاد گازی، جهان را شوکه می‌کنند»، از قول یک کارشناس روس نوشت: هر دو کشور با داشتن اولین و دومین ذخایر گازی‌، رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند اما در جهان، نمونه‌هایی از اتحاد موفقیت‌آمیز رقبا برای دستیابی به هدف مشترک وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135122/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی