روز شلوغ رئیس‌جمهور در اصفهان با حضور در افتتاحیه جایزه مصطفی (ص) پایان یافت


اصفهان- ایرنا- آیت‌الله سیدابراهیم رییسی در سفری یک‌روزه به اصفهان ضمن افتتاح چند طرح، در آیین افتتاحیه پنجمین دوره جایزه مصطفی (ص) شرکت کرد و بار دیگر توجه دولت سیزدهم به تکریم دانشمندان و توسعه فناوری را نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242773/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی