روسای کمیته‌های خانه احزاب انتخاب شدند


تهران- ایرنا- روسای کمیته‌های خانه احزاب ایران در جلسه امروز شورای مرکزی انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962156/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی