روسیه: اتهامات پهپادی آمریکا و ۳ کشور اروپایی علیه تهران و مسکو را قاطعانه رد می‌کنیم


نیویورک – ایرنا- واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در واکنش به اقدام ضد ایرانی و روسی واشنگتن، کی یف و سه کشور اروپایی درباره اتهام بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفت که این اولین بار نیست که این اتهامات را می شنویم و با رد آن تاکید کرد که این اتهامات بی اساس اقدامی فاحش برای گمراه کردن جامعه بین المللی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149200/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی