رونمایی از اسامی مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه


تهران – ایرنا – حزب اعتدال و توسعه لیست کاندیداهای مورد حمایت خود را در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399191/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی