رونمایی اولین لیست انتخابات تا مناظره‌های داغ انتخاباتی


تهران- ایرنا- رونمایی اولین لیست انتخابات تا مناظره‌های داغ انتخاباتی درآخرین روز بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران مجال عرض اندام دیدگاه‌ها و چهره‌های سیاسی را مهیا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394373/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی