رونمایی و قدردانی از خالقان هنری آلبوم «سربازنامه» با حضور مخبر


تهران – ایرنا – طی مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور از آلبوم موسیقایی «سربازنامه» که اثری فاخر درباره شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی است، رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987276/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی