رویداد ملی «توان» همزمان با سفر رئیس‌جمهور به استان‌ها برگزار می‌شود 


تهران- ایرنا- رویداد ملی «توان» همزمان با سفر رئیس‌جمهور به استان‌های مختلف به همت ‌شورای عالی جهاد سازندگی و برای ایجاد هم اندیشی میان تشکل‌های مردم‌نهاد به‌منظور احصای مشکلات در هر استان برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200015/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی