رویش جوانه های توسعه در دیار محروم بهمئی با تاکید سید محرومان


یاسوج – ایرنا -شهرستان بهمئی در استان چهار فصل کهگیلویه و بویراحمد با وجود ۸۰ حلقه چاه نفت و ظرفیت های گردشگری، تاریخی و کشاورزی فاصله زیادی با توسعه دارد که در سفر اخیر رئیس جمهور بر برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت‌های یاد شده برای محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه محروم تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176119/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی