رویکرد دوگانه آمریکا و برغم تکرار ادعاهای ضد ایرانی: دیپلماسی همچنان بهترین راه است


نیویورک- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر برغم تکرار اظهارات مداخله جویانه خود و نیز ادعاهای ضد ایرانی درباره مذاکرات وین گفت که دیپلماسی همچنان بهترین راه در قبال برنامه هسته ای است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988484/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی