رویکرد رییس جمهور انتخاب افراد شایسته برای خدمت به مردم است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رویکرد رییس جمهور انتخاب افراد شایسته با روحیه جهادی برای خدمت به مردم است، گفت: آیت الله رییسی در سخنان نوروزی خود این پیام را به دولتمردان خود داد که در صورت کم کاری یا سهل نگاری در انجام امور کنار گذاشته می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073699/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی