رژیم صهیونیستی بدل داعش برای یهودیان


تهران – ایرنا – همان طور که داعش از نام اسلام سوء استفاده کرد، رژیم صهیونیستی در حال سوء استفاده از نام یهود است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026460/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی