رژیم صهیونیستی برای ترمیم شکافهای داخلی نیازمند «صدور بحران» است


تهران-ایرنا- معاون پیشین عربی- آفریقایی وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی نیاز به صدور بحران دارد تا با جنگ با همپیمانان ایران در منطقه، موضوعات داخلی خود را سرپوش گذارد، اما انتفاضه فلسطین اتفاق خواهد افتاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079208/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی