رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

همچنین برآورد می شود تا پیش از پایان سال ۴۴۰ نفر دیگر به دست پلیس کشور جان خود را از دست بدهند. تنها یک مورد از هر سه قتل پلیس به دلیل یک جنایت خشونت آمیز انجام می شود، در حالی که دو سوم آنها برای جرایم غیرخشونت آمیز ادعا شده انجام می شود.

رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

طبق گزارشها، خشونت پلیس عامل اصلی مرگ مردان جوان در ایالات متحده است. از هر هزار مرد سیاه پوست، ۱ نفر می تواند انتظار داشته باشد که توسط پلیس کشته شود. خطر کشته شدن توسط پلیس بین سنین ۲۰ تا ۳۵ سال برای مردان و زنان و برای همه گروه های نژادی و قومی زنان و مردان سیاه پوست و زنان و مردان سرخپوست آمریکایی و بومی آلاسکا به طور قابل توجهی بیشتر از زنان و مردان سفیدپوست است. علاوه بر این احتمال کشته شدن مردان لاتین تبار توسط پلیس بیشتر از مردان سفیدپوست است.

رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

سابقه تاریخی پلیس آمریکا در اعمال خشونت علیه افراد و استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، یکی از نگرانی های جدی سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری است که منجر به محروم شدن انسانها از حق حیاتشان در این کشور شده است.

عملکرد پلیس در پایان دادن به یورش به مدرسه‌ای در ایالت تگزاس آمریکا 

میزان تیراندازی های مرگبار پلیس در ایاالت متحده تفاوت های زیادی را بر اساس قومیت نشان می دهد. در میان سیاه پوستان آمریکایی، میزان تیراندازیهای مرگبار پلیس بین سال های ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۲۲ به تعداد ۳۹ در هر میلیون نفر است، این در حالیست که برای آمریکاییهای سفیدپوست، این میزان به ۱۶ تیراندازی مرگبار پلیس به ازای هر میلیون نفر است. در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ ، پلیس آمریکا فقط ۴ روز مرتکب کشتار خودسرانه نشده است.

از جمله بحث برانگیزترین موارد، نهادهای مسئول در ایالت تگزاس در گزارشی اعلام کردند که دانش آموزان و معلمان این مدرسه چندین بار برای کمک با ۹۱۱ (شماره تلفن پلیس آمریکا) تماس گرفتند و این در حالی بود که دهها نیروی پلیس، توسط فرماندهشان در راهروی مدرسه متوقف شده و منتظر مانده بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939349/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84

خشونت پلیس علیه سیاهپوستان

علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از قربانیان هنگام فرار از دست پلیس توسط افسران آمریکایی هدف گلوله قرار گرفته اند. داده های جمع آوری شده از سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که افراد آفریقایی تبار سه برابر بیشتر از سفیدپوستان در معرض خطر کشته شدن توسط پلیس قرار دارند.

(۲۴ مه ۲۰۲۲ ) جوانی ۱۸ ساله ۱۹ کودک و دو معلم را به قتل رساند و بسیاری را مجروح کرد. این مدرسه در شهرک یووالد در ۱۳۵ کیلومتری غرب سن آنتونیو قرار دارد. در پی این قتلها، بحثهای گستردهای درباره عملکرد و اقدامهای پلیس آمریکا برای پایان دادن به این حمله و نجات جان دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان مدرسه صورت گرفت و گزارشها و اطلاعات گاه متناقضی منتشر شد.

تا ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ ،پلیس ایاالت متحده۵۲۸ نفر را در سال ۲۰۲۲ به ضرب گلوله کشته است و در سال ۲۰۲۱ نیز ۱۰۵۵ نفر.

تبعیض هدفمند علیه سیاهپوستان در آمریکا به وسیله پلیس و دستگاه قضایی این کشور و سرکوب اعتراضات مردم، بیانگر نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق اقلیت ها و رنگین پوستان در آمریکا است. طبق نظرسنجی ها، تبعیض و در نتیجه خشونت پلیس علیه رنگین پوستان به شکل نهادینه شدهای، مدام در حال تکرار است. گفتنی است بسیاری از خشونتها و تبعیضهای پلیس به دلیل سختی روند قضایی و تهدیدآمیز بودن آن برای شاکیان، گزارش نمی شوند.

گزارش پایگاه تحقیقاتی جرم و جنایت(Mapping Police Violence) نشان می دهد که افسران پلیس ایاالت متحده در سال جاری تاکنون بیش از ۷۰۰ قتل را انجام داده اند، ارقامی که رکورد غمانگیز مرگهای ثبت شده در سالهای گذشته را شکسته است.

اگرچه نیمی از افرادی که پلیس هدف تیراندازی پلیس قرار گرفته و کشته می شوند سفیدپوست هستند، اما سیاهپوستان آمریکایی به میزان نامتناسبی هدف گلوله قرار می گیرند. سیاه پوستان تقریباً ۱۳ درصد از کل جمعیت ایالت متحده را تشکیل می دهند، اما ۲۵ تا ۲۷ درصد از افرادی که توسط پلیس کشته می شوند را تشکیل می دهند. این امر باعث می شود سیاهپوستان ۲.۹ برابر بیشتر از سفیدپوستان به دست پلیس جان خود را از دست بدهند.

رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

رکوردشکنی خشونت پلیس آمریکا؛ ۷۰۰ قتل در کمتر از یکسال

اکثر افرادی که توسط پلیس کشته می شوند، مرد هستند (بیش از ۹۵ درصد) و بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن دارند.

این ارقام در حالی آشکار شده است که تیراندازی های مرگبار پلیس و سایر اشکال خشونت علیه اقلیتهای قومی در ایالات متحده باعث تظاهرات گسترده و انتقاد شدید سازمانهای مختلف حقوق مدنی در سراسر جهان شده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی