رکوردشکنی دولت در خرید گندم از کشاورزان/ موافقت با اجرای ۹ طرح نیروگاهی
تهران- ایرنا- هشتمین جلسه شورای اقتصادی به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و ضمن ارائه چند گزارش، درخواست‌های برخی دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228044/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی